OGŁOSZENIE

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 
 

Osoby niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z pomocy osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 21.10.2019 r. do godz. 1500

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPS Żory ul. Boryńska 13

tel. 32 4357840 (całodobowo).

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Wskazane jest, aby uczestnik programu posiadał osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta. Zaznaczyć należy, że nie może to być opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu. Osoba niepełnosprawna za usługi asystenta nie będzie ponosić odpłatności.

W związku z koniecznością złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację programu dla Gminy Miejskiej Żory, prosimy o dokonywanie zgłoszeń.

 

 

 

 

     Informujemy, że w okresie od 2 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach będzie czynny:

poniedziałek: od 7:30 do 15:30

wtorek: od 12:00 do 15:30

środa: od 7:30 do 15:30

czwartek: od 12:00 do 15:30

piątek: wyłączony z obsługi interesantów

 

 

 

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żorach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń wychowawczych (program 500+) na okres 2019/2021
  • świadczeń rodzinnych na okres 2019/2020
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020
  • świadczeń z programu Dobry Start (program 300+)

można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej
(tj. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia, banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną).

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o powyższe świadczenia można również składać w formie papierowej w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych mieszczącej się przy ulicy Rynek 9 (budynek Urzędu Miasta, pokój 102).

 

Druki wniosków 500+ dostępne są tutaj.

Druki wniosków 300+ dostępne są tutaj.

 

 

 

Szanowni Państwo,
stowarzyszenie non profit Lokalna Grupa Działania "Wspólny Rozwój" z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju realizuje projekt "Z POWERem do pracy!", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a w ramach projektu oferujemy: doradztwo zawodowe, coaching, pośrednictwo pracy, szkolenia i kursy zawodowe oraz staże zawodowe.

W załączeniu podstawowe informacje o projekcie oraz plakat:

Informacja o projekcie [PDF]

Plakat projektu [PDF]

 

 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie:

 „PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII MIESZKAŃCÓW MIASTA ŻORY” (kliknij aby otworzyć)

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w dniu 17.11.2018 r. (sobota)

Dział Świadczeń Rodzinnych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach

będzie czynny w godzinach od 7:30 do 15:30, natomiast w dniu 24 grudnia 2018 r. Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach

będzie nieczynny.

 

 

 

Prace plastyczne konkursu na logo Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
 w Rodzinie  oceniała komisja w składzie:

 

·         Weronika Cębrzyna- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

·         Krzysztof Nieszporek wz. Tomasz Chromik- Komenda Miejska Policji w Żorach

·         Aleksandra Wiśniewska- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

·         Robert Przybyła – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Bożena Dąbrowska wz. Paulina Sobolewska- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żory

 

Na konkurs wpłynęły prace wykonane przez 13 uczniów w tym warunki regulaminu spełniało 9.

 

Zwycięzcy konkursu:

 

·        Paulina Zasadzińska – klasa 4 TB, ZSB-I

·        Hanna Gruszka – klasa 1 TB, ZSB-I

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom. Gratulujemy zwycięzcom.

 


 

 

Ogłoszenie o konkursie

 

na logo Interdyscyplinarnego Zespołu

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Żorach

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach ogłasza konkurs na opracowanie logo Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Żorach *.

Konkurs skierowany jest do uczniów żorskich szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu dla Zespołu, który będzie wykorzystany do celów identyfikacyjnych, korespondencyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Preferowane będą prace wykonane z wykorzystaniem technik komputerowych. Szczegóły konkursu w Regulaminie.

Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem pedagogów szkolnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2018r. w siedzibie Zespołu: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach, ul. Boryńska 13, w godzinach 7.30-15.30.

Za najlepsze prace przewidziano atrakcyjne nagrody indywidualne oraz niespodziankę dla całej klasy zwycięzcy konkursu.

 

REGULAMIN [PDF]

WYMAGANE OŚWIADCZENIE [PDF]

 

               

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach

                                   mgr Weronika Cębrzyna

 

*Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Żorach zajmuje się diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie, podejmowaniem działań mających na celu przerwanie przemocy i ograniczenie jej skutków, a także szeroką działalnością profilaktyczną realizowaną poprzez edukację, informowanie, organizowanie kampanii społecznych i szkoleń. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: pomocy społecznej, Policji, prokuratury, GKRPA, organizacji pozarządowych, oświaty, służby zdrowia.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach – Ośrodek Interwencji Kryzysowej ogłasza konkurs na krótki film o rodzinie pt. ” Rodzina jest OK”. W konkursie mogą wziąć udział młodzi ludzie z gimnazjów i szkół podstawowych. Prace prosimy o składanie w OIK Żory ul.Boryńska 13
do 14 września 2018 r. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje
w załączniku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

Załącznik:  Regulamin i karta zgłoszenia                                          

 

Życzymy twórczych wakacji

Pracownicy OIK