Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności uruchomił wypożyczalnię łóżek rehabilitacyjnych (pielęgnacyjnych). W ofercie wypożyczalni są dostępne łóżka rehabilitacyjne w wersji podstawowej  - LUNA BASIC II – dostosowane do opieki domowej, sterowane pilotem, z leżem czterosegmentowym, wyposażone w  barierki
i wysięgnik – bez materaca.

  Możliwość wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego będzie dużym wsparciem  dla rodzin i osób sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi opieki długoterminowej i osobami starszymi. Odpowiednie łóżko pozwoli opiekunom na sprawowanie bezpiecznej opieki nad chorym, tym samym pozostawiając go nadal blisko rodziny.

Kto może korzystać z wypożyczalni:

Wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych przeznaczona jest dla mieszkańców Żor, osób leżących, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Warunki wypożyczenia:

Wypożyczenie  łóżka rehabilitacyjnego następuje na podstawie umowy użyczenia, nieodpłatnie, na okres 6 – miesięcy, (z możliwością przedłużenia okresu wypożyczenia
w  szczególnie uzasadnionych przypadkach), po przedstawieniu zaświadczenia lekarza potwierdzającego konieczność korzystania z łóżka rehabilitacyjnego oraz  po uiszczeniu  kaucji w wysokości 100,00 zł na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zabezpieczającej terminowy zwrot łóżka w stanie niepogorszonym.

Kontakt:

Wszelkie pytania oraz wnioski o wypożyczenie łóżka można  kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Ks. Przemysława 2,  tel. 32 4343713,  32 4342 412, w godzinach od 8.00 do 15.00,   e-mail: mops@ mops.zory.pl.  Odbiór łóżka nastąpi z pomieszczenia magazynowego na ul. Gwarków 5 (budynek Schroniska), po uprzednim uzgodnieniu terminu.