„DOBRY START”

 

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu  "Dobry start" w formie: 

  • elektronicznej -  już od 1 lipca 2018r.
  • tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2018r.

  

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób: 

  1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną
  2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP można złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia
  3. Drogą pocztową na adres:
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Ks. Przemysława 2, 44-240 Żory

UWAGA! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. 

 

Wniosek o świadczenie może złożyć:

- rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

- pełnoletnia osoba ucząca się.

 

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:

- 20 roku życia,

- 24 roku życia - w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

  

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

UWAGA! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

  

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje
te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

 

 

DRUK WNIOSKU DO POBRANIA TUTAJ

 

Informacja o przyznanych świadczeniach

Wnioskodawcy otrzymają informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany we wniosku  adres poczty elektronicznej. Informacje będą wysyłane z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nie ma konieczności odpowiadania na maila zawierającego informację o przyznaniu świadczenia. 

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej we wniosku, może otrzymać informację o przyznaniu świadczenia dobry start w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach. 

Infolinia

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach została uruchomiona infolinia dotycząca świadczenia dobry start. Infolinia pod numerem 32 606 30 03 będzie działała od 11 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.