Wnioski o świadczenie "Dobry Start" na dzieci pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej składać należy w głównej siedzibie MOPS na ul. Ks Przemysława 2 w pokojach 11 (parter), 24 (1 piętro), 29 (1piętro).