Drukuj

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żorach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej
(tj. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia, banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną).

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o powyższe świadczenia można również składać w formie papierowej w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych mieszczącej się przy ulicy Rynek 9 (pokój 103).

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia
1 lipca danego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących
za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje
do ostatniego dnia lutego następnego roku
(art. 20 ust. 3 - 8 ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 670)

 

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

 

Od nowego okresu – tj. przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od października 2019 r. wzrośnie kryterium dochodowe
i będzie wynosiło 800,00 zł  w przeliczeniu na osobę w rodzinie.