Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  • od 1 sierpnia każdego roku można składać wnioski o ustalenie prawa
    do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy, który kończy się   każdego 30 września roku następnego
  • złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 sierpnia do dnia 31 sierpnia będzie skutkować wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 października
  • złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
    1 września do dnia 31 października będzie skutkować wypłatą świadczeń
    z funduszu alimentacyjnego za październik do dnia 30 listopada

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018 będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r.
Wnioski można składać:

- osobiście, w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Rynek 9, pokój 102, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30
- za pośrednictwem Poczty Polskiej
- drogą elektroniczną poprzez portal informacyjno-usługowy Emp@tia

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 

 

 

 

Informacje dodatkowe można uzyskać na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego/

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/prawo/

 

Kontakt
Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Rynek 9, 44- 240 Żory

pokój 102
tel.: 32
43 48 181, 32 43 48 182; 32 43 48 178; 32 43 48 139