FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Termin składania wniosków oraz wypłat świadczeń

- Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można składać od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

- złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia będzie skutkować wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 października

- złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 września do dnia 30 września będzie skutkować wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 30 listopada

- złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 października do dnia 31 października będzie skutkować wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 grudnia

- złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 listopada do dnia 30 listopada będzie skutkować wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 stycznia

- złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 grudnia do dnia 31 stycznia będzie skutkować wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego do ostatniego dnia lutego

- złożenie wniosku wniosku w późniejszym terminie będzie skutkować wypłatą świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku