A. Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie DOGMA:

Stowarzyszenie "DOGMA" z siedzibą w Katowicach jest organizacją pozarządową, która w 2019 r. prowadzi Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego na terenie Miasta Żory - przy ul. Wodzisławskiej 1/1.

 

Z darmowej porady prawnej i obywatelskiej może skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie takie składane jest osobie świadczącej nieodpłatne poradnictwo. Na poradę obowiązują zapisy, których można dokonać pod numerem telefonu: 32 434 83 02.
 
Aby pobrać ulotkę kliknij baner:
 
 
 


B. Porady prawne w OIK
 
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Żorach ul. Boryńska 13.

Poradnictwo udzielane jest w terminach:
Poniedziałki 1640 - 2040
Środy 1640 - 2040

tel.: 32 435 78 40