ŚWIADCZENIA RODZINNE

Termin składania wniosków oraz wypłat świadczeń
- Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres świadczeniowy można składać od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.
- Z
łożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych do dnia 30 listopada.

- Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 września do dnia 31 października skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych do dnia
31 grudnia.

- Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 listopada do dnia 31 grudnia skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych do ostatniego dnia lutego.

- Złożenie wniosku wniosku w późniejszym terminie będzie skutkować wypłatą świadczeń rodzinnych od miesiąca złożenia wniosku.