Świadczenia rodzinne

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

  • od września każdego roku można składać wnioski o ustalenie prawa
    do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na kolejny okres zasiłkowy, który kończy się dnia   31 października roku następnego.
  • złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 września do dnia 30 września skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych do dnia
    30 listopada
  • złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
    1 października  do dnia 30 listopada skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych do dnia 31 grudnia

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018 będzie można składać od 1 września 2017 r.

Wnioski można składać:

- osobiście, w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Rynek 9, pokój 102, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

- za pośrednictwem Poczty Polskiej

- drogą elektroniczną poprzez portal informacyjno-usługowy Emp@tia   https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 

 

 

 

Informacje dodatkowe można uzyskać na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/prawo/

 

Kontakt
Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Rynek 9, 44- 240 Żory

pokój 102
tel.: 32
43 48 181, 32 43 48 182; 32 43 48 178; 32 43 48 139