Wszelkie dokumenty wraz z wzorami wymaganych dokumentów dostępne są do pobrania tutaj.

 

 

 Dodano 15.09.2020r:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że w wyniku zapytania ofertowego Nr MOPS/33261/16/2020 dotyczącego „Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu” Opieka wytchnieniowa „ – edycja 2020 wybrana została oferta złożona przez firmę SENES CURA, ul. Centralna 31/1, 44- 240 Żory.

Na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty. Druga z ofert wpłynęła w formie papierowej po wyznaczonym terminie. Wybrana oferta spełnia wymagania ofertowe i otrzymała 100 pkt.

 

 

 

 

I  ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

mgr Mariola Wilczek