Szczegóły wraz z wzorem oferty dostępne tutaj.

 

 

MOPS/332/1/2021                                                                            Żory, dnia 05.02.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że w wyniku zapytania ofertowego Nr MOPS/332/1/2021 dotyczącego dostawy do tut. Ośrodka środków czystości na 2021 rok wybrana została oferta złożona przez firmę PPH S.C. „Papirus” J. Zięba & G. Zięba, ul. Ks. Janoszka 20, 43-516 Zabrzeg.

 

Na zapytanie ofertowe wpłynęło 8 ofert, które przedstawiały się następująco:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

1

Biuro Hit Jolanta Kowalska
ul. Budowlanych 6
43-430 Skoczów

16 398,70 brutto

2

Micro-Max Sp. Jawna
Janusz Giza, Andrzej Kubalski
ul. Katowicka 2
41-500 Chorzów

15 998,38 brutto

3

TABOX Sp. z o.o.
Pl. Szczepański 8
31-011 Kraków

18 580,18 brutto

4

DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o.
ul. Żelazna 4
41-709 Ruda Śląska

17 830,00 brutto

5

Firma Handlowa MARPOL
Marcin Szlencka, Aleksandra Szlencka
ul. Michałowska 51
41-100 Siemianowice Śląskie

16 178,14 brutto

6

PPH S.C. „Papirus”
J. Zięba & G. Zięba
ul. Ks. Janoszka 20
43-516 Zabrzeg

15 614,41 brutto

7

Firma GREG-POL Jolanta Nowak
ul. Sportowa 25/7
41-608 Świętochłowice

15 962,68 brutto

8

Firma LONA
Ilona Nowak
ul. Narutowicza 15
41-503 Chorzów

17 868,42 brutto

 

 Wybrano oferenta nr 6, ponieważ zaproponował najkorzystniejszą cenę tj. 15.614,41 zł  

 

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach
mgr Weronika Cębrzyna