Szczegóły wraz z wzorem oferty dostępne tutaj.

 

 

MOPS/332/2/2021                                                                            Żory, dnia 08.02.2021 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że w wyniku zapytania ofertowego Nr MOPS/332/2/2021 dotyczącego dostawy do tut. Ośrodka materiałów biurowych na 2021 rok wybrana została oferta złożona przez

 

Na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty, które przedstawiały się następująco:

 

 

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

1

Grupa Biuro-LAND Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Wojska Polskiego 2f
43-603 Jaworzno

39 412,37 zł brutto

2

Biurohit Hurtownia Artykułów Biurowych i Szkolnych Jolanta Kowalska
ul. Budowlanych 6
43-430 Skoczów

38 351,90 zł brutto

3

PHU Beskid Plus Spółka Jawna
Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna
ul. Towarowa 3
43-400 CIESZYN

35 981,28 zł brutto

 

 Wybrano oferenta nr 3, ponieważ zaproponował najkorzystniejszą cenę tj. 35.981,28 zł brutto.  

 

 

 

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żorach
mgr Weronika Cębrzyna