Szczegóły wraz z wzorem oferty i załącznikami dostępne tutaj.

 

 

MOPS/332/3/2021                                                                            Żory, dnia 19.02.2021 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że w wyniku zapytania ofertowego Nr MOPS/332/3/2021 dotyczącego dostawy do tut. Ośrodka druków na papierze offsetowym na 2021 rok wybrana została oferta złożona przez IWOBART Iwona Chyrzewska, ul. Fabryczna 21 A, 11-040 Dobre Miasto

 

Na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty, które przedstawiały się następująco:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

1

PPHU „DRUK”
Piotr Lewicki
ul. Przasnyska 11/U1B
01-756 Warszawa

1.969,80 zł brutto

2

Drukarnia Oldprint s.c. Skupień, Pidek
ul. Fabryczna 10 A
44-240 Żory

4.812,60 zł brutto

3

Firma handlowa REMI Adam Krokowski
ul. Strażacka 35
43-382 Bielsko-Biała

2.175,60 zł brutto

4

IWOBART Iwona Chyrzewska
ul. Fabryczna 21 A
11-040 Dobre Miasto

1.693,30 zł brutto

 

 Wybrano oferenta nr 4, ponieważ zaproponował najkorzystniejszą cenę tj. 1.693,30 zł brutto.  

 

 

 

 

 

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żorach
mgr Weronika Cębrzyna