Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

W związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, na terenie miasta Żory działa Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecnie trwa kadencja Zespołu powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory OR.0050-366.2017 z dnia 15.03.2017r. w składzie:

 

Przewodniczący Zespołu    Aleksandra Wiśniewska

Zastępca Przewodniczącego    Joanna Leczycka-Wolny

 

Członkowie Zespołu:

Karolina Bałdyga – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

Weronika Cębrzyna – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

Eugenia Czyż – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bożena Dąbrowska – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żory

Edyta Hraciuk – Tomecka – Prokuratura Rejonowa w Żorach

Dagmara Kalinowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

Aleksandra Klinga – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Żorach

Katarzyna Kosztyła – Hus - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

Joanna Kowalkowska – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Po Prostu Partner”

Iwona Łukowska – Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej

Tadeusz Malaga – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach

Arkadiusz Muras – Komenda Miejska Policji w Żorach

Jakub Płocica – Komenda Miejska Policji w Żorach

Marian Sadowski – Komenda Miejska Policji w Żorach

Paulina Sobolewska – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żory

Mariola Szklarska – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Żorach

Dominika Świtała – Stowarzyszenie „Wspólna Pasja”

Iwona Wędrychowicz – Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej

Krzysztof Wierzycki – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lucyna Wierzycka – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach

Mariola Wilczek – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

Joanna Zgoda - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

 

Zadania Zespołu:

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół diagnozuje problem przemocy w rodzinie, ustala strategie działania, zasady współpracy między instytucjami, inicjuje działania profilaktyczne i edukacyjne, rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku. Inicjuje działania wobec osób doświadczających przemocy oraz wobec sprawców przemocy.

Zespół powołuje grupy robocze w indywidualnych przypadkach wystąpienia problemu przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia. Skład grup roboczych jest każdorazowo ustalany w zależności od sytuacji rodziny dotkniętej problemem przemocy.

 

Siedziba Zespołu:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach, ul. Boryńska 13, pokój 14

 

Godziny urzędowania:

w godzinach: 7.30-15.30

 

Kontakt:

(32) 43 57 840, wew. 28

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.