Informacje i druki wniosków do programu Rodzina 500+ dostępne są na stronie.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje o dostępności nowych druków wniosków o dofinansowanie z PFRON w 2016 roku.

MOSIR Żory informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania używanych mebli po częściowej likwidacji Hotelu na ul. Kłokocińskiej w Roju.

Ośrodek ma do przekazania wersalki, tapczany jednoosobowe, łóżka piętrowe, stoliki, fotele itp.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem rekreacyjnym MOSIR  Żory ul. Kłokocińska 78a  tel./ fax: (32) 43 58 099.

Informujemy że od dnia 01 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku ulegną zmianie godziny otwarcia Działu Świadczeń Rodzinnych:


Poniedziałek 7.30 -15.30
Wtorek 12.00-15.30
Środa 7.30 -15.30
Czwartek 12.00-15.30
Piątek 7.30 -15.30

Żory, dnia 12.08.2015r.

 

Informacja o wynikach naboru na partnera do realizacji projektu
pn. „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową
i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory” na lata 2016 -2017

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku trwa realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej - oświadczenia podpisanego w organizacji.

                                                                                                          Żory, dnia 21.07.2015r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 

 

Miasto – Żory Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach na podstawie Art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2015 – 2017 pn. „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (RPO WSL 2014-20) Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

 

Od dnia 01.07.2015 r. nastąpiła zmiana danych kontaktowych dla Konkursu Plastycznego „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie „OTWARTE DRZWI”.      e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby do kontaktu:

  1. „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Sławomira Zielińska - tel. 22 50 55 575

  1. „OTWARTE DRZWI”

Tomasz Kościelny - tel. 22 50 55 775