Zespół Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych  mieści się w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Żorach przy ul. Boryńskiej 13.

Zespół dzieli się na sekcje (kliknij na tytuł aby otworzyć):

- Kierowania do Domów Pomocy Społecznej,

- Usług opiekuńczych,

- Rehabilitacji Społecznej - dofinansowania ze środków PFRON i Aktywny Samorząd - przeniesiono z dniem 3.02.2020 na ulicę piastów górnośląskich 4.

 

Kliknij tutaj by pobrać  Przewodnik o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznym.