Punkt terenowy nr 1

 

Adres: ul. Księcia Przemysława 2  pokój 3
44-240 Żory
Telefon: Tel. 32 43-42-412 wew. 20
Tel. 32 43-43-713 wew. 20
Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1000 oraz 1400-1530

Punkt terenowy nr 1 obsługuje mieszkańców z os. Korfantego, oraz Dzielnic Kleszczówka, Stare miasto, Rowień, Wygoda, Folwarki, Zachód, ul. Kolejowa,
 ul. Widok 2.Punkt terenowy nr 2

 

Adres: ul. Księcia Przemysława 2   pokój 6
44-240 Żory
Telefon: Tel. 32 4342412 wew 16
Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1000 oraz 1400-1530

Punkt terenowy nr 2 obsługuje mieszkańców os. Księcia Władysława, os. 700-lecia, al. Wojska Polskiego, ul. Folwarecka (do świateł), Os. Poetów (pomiędzy ul. Folwarecką i Rybnicką), ul. Boryńska (od Policji do al. Zjednoczonej Europy), ul. RybnickaPunkt terenowy nr 3,4 i 5

 

Adres: Świetlica MOPS os. Pawlikowskiego PU 13 (Świetlica Horyzont)
Telefon:

Tel. 517 258 070 (Punkt terenowy nr 5)

Tel. 516 766 279 (Punkt terenowy nr 3 i 4)

Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1000 oraz 1400-1530

Punkt terenowy nr 3 obsługuje mieszkańców z Os. Pawlikowskiego, ul. Promiennej, ul. Orla, ul. Sokola, ul. Jastrzębia.

Punkt terenowy nr 4 obsługuje Os. Powstańców Śl., Hańcówka, ul. Malinowa,

Punkt terenowy nr 5 obsługuje Os. Sikorskiego, Baranowice, Osiny, Boryńska (od Al. Zjedn. Europy), Św. Stanisława, KleszczówPunkt terenowy nr 6

 

Adres: Świetlica Noclegowni MOPS
ul. Gwarków 5A
Telefon: Tel. 32 43-58-690
Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1100
Punkt terenowy nr 6 obsługuje mieszkańców Dzielnicy Rój
i Dzielnicy Rogoźna.

 

Punkt terenowy nr 7

 

Adres: ul. Księcia Przemysława 2   pokój 8
44-240 Żory
Telefon:

Tel. 32 4342412 wew 18

lub 535 292 515

Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1530
Punkt terenowy nr 7 obsługuje Mieszkania chronione, Hospicjum. 

 

Zespół do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Boryńska 13  pok 14
Telefon: Tel. 32 43-57-840 wew 28
Tel. 32 43-53-072 wew 28
Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1000 oraz 1400-1530
Zespół obsługuje teren całego miasta

 

Zespół do spraw usług opiekuńczych

Adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Boryńska 13 pok 11
Telefon: Tel. 32 50 65 040  wew 23
Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1000 oraz 1400-1530
Zespół obsługuje teren całego miasta

 

Pracownik socjalny ds. Domów Pomocy Społecznej

 
Adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Boryńska 13 pok 7
Telefon:

Tel. 32 50 65 040 wew 25

Przyjmuje:

poniedziałki,wtorki,środy i piątki w godzinach od 730-1130
czwartki w godzinach 1130 do 1530

Obsługuje teren całego miasta.


Zespół do spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Adres: Budynek Mieszkań Chronionych
ul. Piastów Górnośląskich 4 pierwszy pokój po lewej
Telefon: Tel. 506 140 671
Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1530
Zespół obsługuje teren całego miasta
 
 
Pracownik socjalny ds. osób bezdomnych

Adres: Schronisko
ul. Gwarków 5
Telefon: Tel. 570 278 444
Przyjmuje: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 730-1530
Obsługuje teren całego miasta.